top of page

™Bitravel Expenses

KSOMZ7PIKQURN1.png

+1 206-620-0062

מהיום ניתן לנהל את הוצאות החברה בקלות. מעקב אונליין על כל הוצאות הנסיעה, הפקת דו"ח הוצאות נסיעה בקליק אחד ויחד עם כרטיסי אשראי אירגוניים ומערכת לניהול ארנקים דיגיטאליים של ביטרוול יש לכם שליטה מלאה וחיסכון בניהול ההוצאות.

53.jpg

01

צלם

KSOMZ7PIKQURN1.png

+1 206-620-0062

צלם את הקבלה ושלח לנו למספר         המיועד לשירות

whatsapp_edited.png

אם יש צורך השלם את הפרטים חסרים כמו סוג ההוצאה

02

הפק את דו"ח הנסיעה 

שלח לנו הודעה "report"

תתבקש למלא את תאריכי הדוח

והדוח ישלח אליך מידית בפורמט אקסל לפי איפיון החברה

expenses_report.png
API.png

03

API

שירות ה API מאפשר לעדכן את מערכת ה ERP של החברה בזמן אמת על כל הוצאה במהלך הנסיעה וחוסך אפילו את הצורך בהגשת דוח הנסיעה. יש רק להעביר את הקבלות לחברה לאחר חזרה לתיוק.

04

הפקה וניהול כרטיסי אשראי אירגוניים

מהיום ניתן לנהל את הוצאות החברה בקלות. כרטיסי אשראי אירגוניים ומערכת לניהול ארנקים דיגיטאליים לשליטה מלאה בהוצאות הכרטיסים. הפתרון הכולל כרטיס חיוב נטען בינלאומי של ויזה/מאסטר קארד.

Screenshot 2022-02-03 175350.jpg
bottom of page